Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018

Forumpendidikan.com, Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal wajib dilingkungan pendidikan Jawa Tengah. Pelaksanaan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Daerah yang harus diajarkan minimal 2 Jam Pelajaran setiap minggunya menjadi mata pelajaran Bahasa Jawa wajib ditingkat SMP hingga SMA atau SMK.
Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018
Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018

Mata Pelajaran Bahasa Jawa juga termasuk salah satu mata pelajaran yang akan diikutkan dalam pelaksanaan ujian sekolah, walaupun tidak termasuk mata pelajaran yang masuk kedalam kategori Ujian Sekolah Berstandar Nasional namun, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah melalui MGMP Bahasa Jawa tingkat Propinsi telah menyusun dan menetapkan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa untuk tahun pelajaran 2017/2018.

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa

Forumpendidikan.com kali ini akan memberikan kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa yang telah disusun oleh MGMP Bahasa Jawa tingkat Propinsi. Pada pelaksanaan Ujian Sekolah Bahasa Jawa ini terdiri dari dua Kurikulum, yaitu sekolah yang sudah menetapkan Kurikulum 2013 untuk kelas XII dan juga Kurikulum 2016 untuk siswa kelas XII.

Postingan kali ini kami ingin membagikan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kurikulum 2013 dan juga Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kurikulum 2016. Bagi anda yang membutuhkan Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa Tahun Pelajaran 2017/2018 anda bisa mengunduhnya pada link di bawah ini :

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa SMA Kurikulum 2006

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa SMA Kurikulum 2013

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Jawa SMK Kurikulum 2013